#Leiv Vidar

Leiv Vidar ble etablert i 1950 av Leiv Vidar, som en liten slakterforretning i Hønefoss. Siden etableringen har Leiv Vidar ekspandert og blitt en betydelig bedrift på Ringerike. Etter oppkjøpet av den svenske familiebedriften Lindvalls Chark AB, er Leiv Vidar blitt en av Skandinavias ledende leverandører på varme pølser. Leiv Vidar har avtaler med de fleste internasjonale bensinstasjoner og kiosk kjeder. Deres kunder er i dag Narvesen, 7-Eleven, Statoil, COOP, Rema 1000, Norgesgruppen og IKEA sine varehus i Europa.

I denne oppgaven presentert av Cecilie Staude, vil jeg ta for meg Leiv Vidar og presentere et forslag til en mediekanal bedriften ikke bruker i dag. Jeg vil først definere en av Leiv Vidars målgrupper, før jeg legger frem et konkret forslag til hvordan bedriften kan nå denne målgruppen.

Bilde hentet fra Google
Bilde hentet fra Google

Hvorfor er det viktig å jobbe mot en målgruppe?

I dag er Leiv Vidar aktiv på Facebook, med over 5700 likes, og en kundevurdering på 4,8 av 5 stjerner. Når man er aktiv i ulike kanaler handler det om å forstå kanalenes egenart. Det er viktig å forstå at kanalene har ulike styrker og svakheter, dette er helt vesentlig med tanke på innholdet som skal publiseres og hvem innholdet skal rettes mot. SNL definerer målgruppe som en betegnelse på den gruppe adressater eller kategori av personer, foretak eller organisasjoner som en kommunikasjons- eller markedsføringsinnsats er innsiktet mot.

I en undersøkelse publisert av forbrukerrådet, kommer det frem at 46% av respondentene er selv hovedansvarlig for innkjøp av dagligvarer i husstanden. Vidre påpekes det at kvinner i større grad enn menn ser ut til å være «innkjøpssjef» i husstanden. For Leiv Vidar betyr dette at det vil være fornuftig å jobbe aktivt med å rette markedsføringen mot kvinner, for å påvirke beslutningstakeren i kjøpssituasjonen (dagligvarehandel).

I følge IPSOS kommer det frem at Instagram har over 1 600 000 registrerte profiler i Norge. Ut av disse er 57% av profilene registrert som kvinner. Nesten halvparten av alle kvinner som bruker Instagram er innom daglig. Det er flertall av kvinner i aldersgruppen 18-29 og 30-29. Leiv Vidar har ingen profil på Instagram i dag og jeg anser det som viktig å arbeide aktivt for påvirke denne målgruppen.

Leiv Vidar på Instagram

Screenshot Instagram
Screenshot Instagram

Hva er styrkene ved å kommunisere på denne kanalen?

Instagram åpner for enklere kommunikasjon mellom følgere / potensielle følgere og bedriften. En kan enkelt komme i dialog med dine kunder, ved hjelp av kommentarer, likes, hashtags (#) og direktemeldinger. Personlig opplever jeg det å like og kommentere på Instagram som lav terskel, noe bedrifter kan dra nytte av. Det krever ikke høy involvering for å dele et bilde via direktemelding, eller like det.

Cecilie Staude og Svein Tore Marthinsen påpeker at den beste markedsføringen på sosiale medier, er når forbrukeren legger igjen noen spor til deg. Instagram tilrettelegger for at kundene enkelt skal finne relevant innhold, like, dele, og kommentere ved å bruke hashtags (#). Er man flink til å bruke gode hashtags på bildene dine kan du potensielt nå ut til mange nye følgere. Folk søker ikke alltid etter bedrifter, men du kan bli oppdaget via hashtags. Fra før har Leiv Vidar allerede svært mange bilder (over 300) som er delt under #leivvidar. Dette er bilder publisert av samarbeidspartnere og privatpersoner. Ved at #leivvidar allerede er en mye brukt hashtag, vil jeg anse dette som en åpen invitasjon inn til denne kanalen.

Ideelt vil Leiv Vidar måtte jobbe for finne flere hashtags å være synlig på, da kan det være lurt å tenke på:

·      Hvilke ord vil vi forbindes med?

·      Hvordan beskriver vi produktet/tjenesten?

·      Hva er folk opptatt av?

·      Hva ville jeg selv søkt på?

·      Hvordan beskriver jeg bildene våre?

En annen viktig årsak for å ta i bruk Instagram som en markedsføringskanal er at mennesker er visuelle (Idium: Kommunikasjonsforeningen deler at hele 90% av påvirkningskraften i kommunikasjon er nonverbal. Det vi får illustrert foran oss, har en betydelig effekt på hva vi gjør, hvem vi er, og hva vi føler. Instagram tilrettelegger for at Leiv Vidar kan sende emosjonelle budskap på en unik måte. Dette samspiller også med Leiv Vidars slagord «From Hønefoss with love», som spiller på det emosjonelle. En mulighet vil være å ta i bruk Instagram for å dele emosjonelle bilder; opplevelser, glede eller humor relatert til pølser, eller andre produkter Leiv Vidar distribuerer.

Bildet hentet fra artikkelen "What makes an image ppoular"
Bildet hentet fra artikkelen «What makes an image ppoular»

Basert på at Instagram er en bildetjeneste, ligger det forventninger til gode bilder. Marthinsen og Staude påpeker at et godt bilde er noe som forteller en historie, med et personlig preg. Budskapet må være enkelt, men likevel si mye. I rapporten «What Makes an Image Popular?» publisert av Kosta, Sarma og Raffay er viktigheten av farger, farge histogram, gradient, tekstur, og «gist» for at bildet skal bli populært undersøkt. Her kommer det frem at lyse og klare farger og god kvalitet øker sannsynligheten for at bildene blir mer populære.

Instagram er personlighet: Instagram gir Leiv Vidar muligheten til å vise bedriftens personlighet. Her kan de dele bilder «bak kulissene», for å illustrere hvem og hva som står bak logoen. Unngå å poste reklamebudskap, ha heller fokus på å selge inn den unike opplevelsen av Leiv Vidar ved hjelp av portretter, inspirasjon og emosjonelle bilder.

Hva kan Leiv Vidar publisere på Instagram? instagram-logo

·      Lev Vidar kan ta i bruk Instagram for å arbeide med merkevarebygging. Instagram er en unik måte å presentere bedrift og produkt til din målgruppe på. Instagram gir en muligheten til å vise bedriftens personlighet. Dette kan gjøres ved å dele bildet av ansatte, og personene bak kulissene. Del bilder av menneskene kundene møter hver dag, eller opplevelser kundene kan relatere seg til. På denne måten kan man bygge relasjoner til kundene, og etablere et tydeligere merke. Man kan vise bedriftens verdier ved å dele bilder av produksjon (til den grad det er mulig), butikker eller andre former for samfunnsansvar. Leiv Vidars deltagelse i lokalsamfunnet er en fin måte å fronte verdier på. Instagram er en plattform som kan tilføye bedriften verdi, i form av kunderelasjoner og å være konkurransedyktige.

·      Konkurranser: Leiv Vidar kan oppfordre til å ha ulike hashtag-konkurranser. På denne måten legger forbrukere igjen spor etter deg. Som nevnt tidligere er dette svært verdifull markedsføring. Et eksempel kan være å dele bilder på en bestemt hashtag; #withlovefromleivvidar #leivvidar eller #leivvidarsommer. Deretter trekker Leiv Vidar ut en vinner, som får et gavekort på deres lokale forretning eller en annen smaksopplevelse. Dette krever at Leiv Vidar har en stor andel følgere, for å få nok delinger til å kunne kjøre en rettferdig konkurranse. Konkurranser i forbindelse med lokale arrangementer er også et godt alternativ for å vise engasjement, og samfunnsansvar

·    Leiv Vidar bør satse på å dele bilder av mat og tilsvarende fristelser, for å fremstå som en inspirasjon til sine følgere. Godt.no har publisert en artikkel som tar for seg 7 steg til profesjonelle matbilder. Leiv Vidar bør ta i bruk hashtags som; #food som har over 8,097,094 delinger, #foodie har over 2,9 millioner delinger og #mat har over 1 million delinger. Det kan også være ideelt å satse på noe mer spesifikke hashtags som #pølsefest #grillfest og #hønefoss for å rette seg mot det lokale markedet (mtp. deres butikk i Hønefoss). Leiv Vidar bør også følge de som følger dem og de som bruker hashtaggen deres. Når andre bruker deres hashtag kan man anse delingen som en salgs anbefaling. Leiv Vidar burde aktivt søke opp andre relevante hashtags, og gi bildene en like. På denne måten viser man andre at man har sett bildet, og setter pris på det. En kommentar er også gull verdt!

Dilemmaer ved sosiale medier

Audun Farbrot presenterer fem dilemmaer i sosiale medier. Jeg ønsker å påpeke ulike dilemmaer Leiv Vidar kan oppleve på Instagram for å skape bevissthet på dette området. Å være ny på en plattform kan være utfordrende, og vi leser stadig om tabber i sosiale medier. Du er din egen redaktør på sosiale medier, på godt og vondt.

– Dersom du på forhånd reflekterer over mulige dilemmaer, vil du stå bedre rustet til å møte de etiske utfordringene som følger med aktiv deltakelse i sosiale medier (forskning.no)

Navigasjonshjulet: bildet hentet fra Google
Navigasjonshjulet: bildet hentet fra Google

 

Rolledilemmaer: Ha en tydelig rolleavklaring. Hvem er Leiv Vidar på sosiale medier; både på Instagram og Facebook. Utfordringer kan oppstå dersom personer har ulik forståelse av rollene.

Lett-på-fingeren-dilemmaer: Sosiale medier gir muligheten til å dele informasjon effektivt. Deltakere tar spontane beslutninger, som kan skape dilemmaer for avsender og mottaker. Leiv Vidar bør sørge for å alltid dele pålitelig informasjon, og være innforstått med at informasjonen som blir videresendt er det en blir assosiert med.

Ambisjonsdilemmaer: Det er viktig med klare mål, og realistiske forventninger til profilene deres. Det er viktig å sette grenser for hvor langt en skal strekke seg for å innfri disse ambisjonene. Det er viktig å være ambisiøs utenatt det går utover egen integritet. Leiv Vidar må være klar over i hvilken grad de skal dele innhold for å innfri deres ambisjoner.

Ytringsdilemmaer: Leiv Vidar bør være reflektert over hvilken grad de skal bruke sosiale medier til å ytre synspunkter og meninger. Dette burde spesielt ses i sammenheng med deres verdier og samfunnsansvar.

Kunnskapsdilemmaer: Det kan oppleves store forskjeller i forståelse og kunnskap blant følgere. Leiv Vidar bør ta et standpunkt til hvordan de skal forholde seg til kunnskapsovertak og usikkerhet i mediet. På denne måten kan konflikter og uheldige diskusjoner unngås.

Avslutningsvis vil jeg understreke min anbefaling om å ta i bruk Instagram som en markedsføringskanal ved å oppfordre til å lage en bruker, og se om det kan være gunstig. Dersom deres målgruppe er i en annen retning enn jeg definerte tidligere i innlegget, åpner Instagram opp for en helt ny målgruppe som kan generere verdi til Leiv Vidar.

-Celina Granli Røste

 

 

9 thoughts on “#Leiv Vidar

  1. Celina – veldig fint innlegg, du trenger ikke bearbeide dette noe mer, er mer enn godt nok. Flott !

  2. Utrolig bra innlegg Celina! Både redelig og nyttig på en og samme tid. Synes også det er utrolig bra at du tar med både positive og negative aspekter ved å drive egen kanal i sosiale medier. Det krever kvalitet og hyppighet på det som legges ut, samtidig som kommunikasjon og interaksjon med sine følgere også er viktig. Dilemmaer som roller og ytring synes jeg det er veldig bra at du tar opp!

  3. For et spennende innlegg, Celina! Veldig konkret og oversiktlig. Du får godt frem hvorfor de kan ha nytte av å være på Instagram og hvordan riktig bruk av mediet kan tilføre deres bedrift verdi. Jeg håper absolutt at noen i Leiv Vidar tar til seg dette! 🙂

    1. Jeg håper også noen tar seg tid til å lese over, da jeg tror Instagram kan være en effektiv markedsføringskanal for Leiv Vidar! Tusen takk for fine tilbakemeldinger 🙂

  4. Veldig bra innlegg, Celina! Helt enig i at Instagram også brukes til å vise at bedriften når noe form for samfunnsansvar. Ut ifra dette innlegget burde Leiv Vidar tenke på å opprette en bruker! Utrolig mye spennende de kunne gjort på plattformen når det gjelder bilder av produksjon og deres ferdige produkter 🙂

    1. Jeg tror Instagram har et stort potensiale, både for å vise samfunnsansvar og skape engasjement. Personlig syns jeg det er veldig spennende med bilder fra produksjon, og andre aktiviteter. Det handler om å vise seg frem og skape engasjement hos følgerne 🙂 Takk for hyggelig kommentar, Emil!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *