4. Transaksjonskostnader

logo_finn
Kilde: http://hjemmehos.finn.no/filestore/dev/GFX/logo_finn.png

Flere av oppgavene vi utfører med den største selvfølge i dag var vanskelig å gjennomføre før internetts tid. Uten internett vil det å finne hvilken mobiloperatør som har de rimeligste prisene og hvilket reiseselskap som har best tilbud på strekningen Oslo – London kreve innsats og tålmodighet. Tenk deg å måtte ringe hvert enkelt selskap for å undersøke priser, leveransevilkårene og tilgjengelighet? Håpløst! Det er denne typen ressurser som kalles «transaksjonskostnader». På kunnskapssenteret sin hjemmeside defineres «transaksjonskostnader» slik;

Transaksjonskostnader referer til de ressursene vi benytter oss av for å finne frem til og gjøre det beste valget når vi skal kjøpe et produkt eller en tjeneste,

Tradisjonell økonomisk teori bygger på at mennesket er rasjonelt når det treffer økonomiske valg. Den rasjonelle forbruker handler på en måte som maksimerer vår egen nytte; dette kan bety at en kjøper de rimeligste varene eller at du kjøper varer for økt selvrealisering. Stiller vi spørsmål om rasjonalitet vil transaksjonskostnadene være med på å gjøre det vanskeligere å  foreta rasjonelle valg. Det er her den nye digitale hverdagen gjør seg viktig.

557043511-618x336
Kilde: http://now.avg.com/wp-content/uploads/2013/10/557043511-618×336.jpg

Sosiale medier, google, og ulike digitale tjenester har vært med på å skape tjenester som Trip Advisor og flyilligst.com. Dette er søkemotorer som gir deg en liste med opplysninger om de billigste og mest relevante flybillettene og hotellene. Du trenger ikke lenger kontakte reisebyrået, som igjen må kontakte de ulike flyselskapene for å finne beste løsning for deg.

I dag åpner du smarttelefonen din, taster inn flybilligst.com og får alle tilgjengelige flybilletter presentert fra billigst til dyrest i løpet av sekunder. Det har skjedd en disintermediation. På godt norsk betyr det at det blir borte noen mellomledd i verdikjeden. Norwegian var blant de første til å fjerne behovet for reisebyrået, slik at kunden kunne gå direkte til flyselskapet (Krokan 2015). De fleste flyselskapene fulgte samme trend, som igjen medførte høye transaksjonskostnader – du måtte likevel besøke alle de ulike flyselskapene for å finne beste løsning. Det ble på nytt innført ett mellomledd: Flybilligst.com og Expedia, dette kalles for reintermediation. Dette er et mellomledd som senker transaksjonskostnadene. Dette mellomleddet gjør det raskere og lettere, samtidig som det krever mindre innsats og tålmodighet å finne de beste alternativene.

I boken «nettverksøkonomi» av Arne Krokan presenteres 6 typer transaksjonskostnader

  1. Søkekostnader:  Handler om å finne frem til de mest aktuelle valgene. Før i tiden måtte en slå opp i telefonkatalogen for å finne en murer. I dag Google man «murer», søker på linkedin, tar i bruk sosiale medier og finn.no – man søker på nett for å redusere søkekostnadene. Dette gjør det mer effektivt da man får opp erfaringer og hvem som er flinkest.
  2. Informasjonskostnader: Handler om å skaffe seg aktuell informasjon om de ulike alternativene. Kommer man til en ny by og vil finne restaurant, da søker man på Trip Advisor. Her finner en ut av kapasitet, pris og annen informasjon. Vi søker referanser og erfaringene overføres.
  3. Forhandlingskostnader: Skal vise oss hvilke leveransevilkår vi må forholde oss til. Hvem skal jeg bruke? Hvordan senke forhandlingskostnadene? Vi kan legge ut på mitt anbud. Jeg skal fra a- til b så hvem kan kjøre meg dit? (UBER) Fjerner kostnader og selve forhandlingen.
  4. Beslutningskostnader: Handler om det som gjør det enklere for oss å ta beslutninger. Prisjakt er ett godt eksempel på dette. Tjenester som sorterer ting for deg slik at du får de beste tilbudene først.

  5. Evalueringskostnader: Etter kjøp må en vurdere om du faktisk har fått det du bestilte. Er det jeg fikk like bra som jeg hadde forventet?

  6. Tvangskostnader: Disse kostnadene påløper når du og selger er uenige om leveransen og dere må gå igjennom prosessen på nytt. Har du kjøpt hus og oppdager en stor feil og ønsker at tidligere eier skal hjelpe til med kostnadene.

Gjør man godt arbeid med de øverste punktene (1-4), kan man unngå evaluering – og tvangskostnader. Etter hvert som internett har blitt større, og de digitale tjenestene har blitt fler, har også transaksjonskostnadene blitt lavere. Med digitale tjenester gjøres det mulig å undersøke kvaliteten på varer og tjenester. Ved å kunne søke informasjon og sammenlikne produkter på en rask og effektiv måte  ser vi en reduksjon i søke – og informasjonskostnadene. Delte erfaringer, raiting og nettverkseffekter har bidratt til å senke beslutningskostknadene. Til sammen ser vi en generell reduksjon i transaksjonskostnader.

Kilder

Krokan, Arne. 2015. Det friksjonsfrie samfunn . Cappelen Damm AS.

Krokan, Arne. 2013. Nettverksøkonomi. 1. Utg. Oslo:  Cappelen Damm AS.

http://kunnskapssenteret.com/transaksjonskostnader/

 

// Celina Granli Røste

 

One thought on “Digital Ordbok – Transaksjonskostnader

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *