Har du planer om å starte en virksomhet?

Forretningsmodell

Overgangen fra industrisamfunnet til det digitale nettsamfunnet har skapt flere utfordringer for en lang rekke virksomheter. Nokia og Kodak er eksempler på bedrifter som har møtt på disse utfordringene. Nokia gikk fra å være verdens ledende utvikler og produsent av mobiltelefoner til å ende med å selge hele mobilvirksomheten til Microsoft – som igjen droppet å bruke navnet «Nokia» i det de lanserte nye mobiltelefoner (Krokan, 2015). Spørsmålet du kanskje sitter igjen med er hvordan skal en få kundene til å fortsette å handle fra deg i en tid der stadig fler sitter med den samme informasjonen? Hvordan vil de nye forretningsmodellene se ut? Hva er det med disse forretningsmodellene som de ikke greier å endre?

Det finnes mange definisjoner på hva en forretningsmodell er. Weill og Vitale (2001) beskriver en forretningsmodell slik;

En beskrivelse av roller og relasjoner mellom selskapets kunder og konsumenter, allierte og leverandører. De var særlig opptatt av strømmer av produkter, informasjon og penger som gikk mellom de ulike partene og hva som var ens viktigste fortjeneste.

Hva er The Business Model Canvas?

En måte å forstå forretningsmodeller er  ”Business Model Canvas”, som angir et antall dimensjoner du bør ta hensyn til når du skal etablere en virksomhet, slik Arne Krokan presenterer på sin blogg. Denne modellen er brukt i svært mange praktiske sammenhenger også i NorgeThe Business Model Canvas ble opprinnelig utviklet av Alexander Osterwalder som en del av et forskningsprosjekt. Han skrev boken Business Model Generation sammen med Professor Yves Pigneur. I utarbeidelsen involverte de hundrevis av bedrifter, inkludert norske Telenor. Boken har blitt en kjempe suksess og kan kjøpes HER.

Canvas-modellen er svært populær og mye brukt modell når man skal utarbeide en forretningsmodell. En forretningsplan er en visuell plan, der en kartlegger ulike dimensjoner (styrker og svakheter) ved din forretningsidé. Dette må være på plass før en får finansiering fra bank eller investorer. En utdypende forretningsplan gir god informasjon i det den blir presentert for interessentene.

Canvas-modellen visualisier en forretningsmodell gjennom å fylle ut ni ruter på en modell. På norsk presenteres disse 9 punktene som;

1. Kundesegment – Hvem tilbyr du dette til? Er det ett eller flere segmenter? Dersom kundene nås igjennom like kanaler eller er villig til å betale ulik pris for samme produkt bør de behandles som ulike segmenter.

2. Verdiløfte – Hva tilbyr du? Hvordan kan ditt produkt eller tjeneste tilføre verdi i kundens hverdag? Hva er dine konkurransefordeler?

3. Kanaler – Hvordan når tilbudet kundene dine? Hvilke leverandører har du, hvilke utsalgssteder? Dette forgår gjerne i gjennom flere ledd.

4. Kunderelasjon – Hvordan forholder du deg til kundene? Hvilke relasjoner ønsker du å bygge med de ulike segmentene?

5. Inntektsstrøm – Hvordan prissetter du tilbudene dine? Se gjerne nøye igjennom punktene 1 til 9 for å lettere beregne de totale kostnadene.

6. Kjerneaktiviteter – Hva må gjøre for å skape verdi? Hva må gjøres for å produsere og markedsføre produktet? Hvilke interne og eksterne aktiviteter kan utføres?

7. Ressurser – Hva trenger du for å gjøre det bra? Hvilke ressurser trenger du for å produsere noe som er av verdi for ditt segment?

8. Partnere – Hvem leverer det du ikke leverer selv? Hvem er verdifulle samarbeidspartnere?

9. Kostnader – Hvilke kostnader oppstår, og hvor mye koster det?

Høyre siden av canvasen tar for seg det vi kan se og det vi opplever, altså vår interaksjon med kunder. Den venstre siden av canvasen presenterer det som skjer «back stage». Se gjerne videoen under for en god forklaring på hvordan modellen fungerer.

Hvorfor ta i bruk denne modellen?

Modellen viser de grunnleggende områdene du burde gå igjennom i utviklingen av en forretningsplan. Slik det også nevnes i videoen finnes det mange måter å ta i bruk denne canvasen, og det finnes ingen fasit på hvordan akkurat din bedrift må gjøre det – den gir deg rom for å prøve og feile! Det er nettopp derfor denne modellen har blitt så populær – grunnet dens simplisitet. På den andre siden tror jeg denne modellen vekker mer interesse enn ett uendelig langt dokument, som ingen antagelig koser seg meg å lese. BMC er visuell, noe som fanger interesse. Den er oversiktlig, du har hele forretningsideen presentert på 9 ruter. Modellen gir også muligheter for å eksprimentere på hva som fungerer og ikke fungerer.

Den gamle måten å utvikle en forretningsmodell

Michael Porter presenterer en måte å utvikle forretningsmodeller. Denne metoden er basert på det vi kjenner som – verdikjedeanalyse. Verdikjeder er en måte å tenke hvordan verdiskaping skjer. Lenge har industrien vært preget av mange mellomledd, og prosessen for å få tak i en bestemt gjenstand var gjerne mer tidskrevende (mer friksjon/transaksjonskostnader). Med de nye digitale løsningene har mellomleddene mistet sin hensikt. Kundene går direkte til produsenten. Verdikjedeanalysen kan brukes til å styrke relasjoner til leverandører, distributører og kunder ved å fokusere på egen rolle i andres verdikjede.  Sammenligner man denne forretningsmodellen med BMC kan den virke noe utdatert.

Kilde: http://home.hit.no/~tarberg/pers/h03/innledn/verdikjeden.gif
Kilde: http://home.hit.no/~tarberg/pers/h03/innledn/verdikjeden.gif

 

 

Da gjenstår det bare å ønske deg lykke til med valg av din forretningsmodell!

 

// Celina Røste

Kilder

http://www.norstella.no/forretningsmodellering-skal-vi-velge-osterwalder-og-business-model-canvas-eller-er-det-ash-maurya-og-lean-canvas-som-gjelder.5604065.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Business_Model_Canvas

http://alexosterwalder.com/

https://snl.no/verdikjedeanalyse

Krokan, Arne. 2015. Det friksjonsfrie samfunn . Cappelen Damm AS.

 

 

4 thoughts on “Slik lager du en forretningsmodell (BMC)

  1. Mye bra her! Og du vet sikkert at det er forskjell på en forretningsmodell og en forretningsplan, så da kan du rette denne trykkfeilen: «En forretningsplan er en visuell plan…»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *